Skip to main content

Kbt
Stockholm

Boka tid

KBT Terapi lorem ipsum

Boka tid

Lev som du vill
inte hur du har lärt dig.

KBT terapi är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier, där terapeuten fokuserar på ditt/dina problem och använder sig av olika redskap och verktyg för att hjälpa dig/er med en förändring. Vi som jobbar på KBT Stockholm har lång erfarenhet av att arbeta med människor i form av samtalsstöd och behandling. Vi alla har psykoterapeutiska vidareutbildningar och även andra uppdragsutbildningar bland annat inom neuropsykiatriska diagnoser, BBIC (barns behov i centrum), Hedersrelaterade våld, våld och hot i nära relationer, psykiatriska diagnoser, missbruk, Sign of Safety, funktionell familjeterapi (FFT), suicid och framför allt psykiatriska diagnoser.

Fmiljerådgivning

KBT Terapi Stockholm har arbetat med familjer och par sedan år 2011.

Psykoterapi

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and texts

Videosamtal

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and texts