Skip to main content

MindCare

Stockholm
Boka tid

MindCare

Stockholm

Boka tid

Lev som du vill
inte hur du har lärt dig.

KBT terapi är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier, där terapeuten fokuserar på ditt/dina problem och använder sig av olika redskap och verktyg för att hjälpa dig/er med en förändring. Vi som jobbar på KBT Stockholm har lång erfarenhet av att arbeta med människor i form av samtalsstöd och behandling. Vi alla har psykoterapeutiska vidareutbildningar och även andra uppdragsutbildningar bland annat inom neuropsykiatriska diagnoser, BBIC (barns behov i centrum), Hedersrelaterade våld, våld och hot i nära relationer, psykiatriska diagnoser, missbruk, Sign of Safety, funktionell familjeterapi (FFT), suicid och framför allt psykiatriska diagnoser.

Rådgivning på olika språk

Rådgivning ges på svenska, engelska, persiska, spanska, turkiska och dari.