Bahar Heidari

Bahar Heidari, VD

Legitimerade psykoterapeut & Familjerådgivare (KBT)

Beteendevetare med Fil-kandidatexamen i Psykologi. Bahar Heidari har två psykoterapeutiska utbildningar, psykodynamiskt och KBT integrerad med anknytningsteori och systemteoretiskt så kallad ”kognitiv psykoterapi med systemteoretisk inriktning” (steg 1) och är Legitimerad psykoterapeut (KBT). Bahar Heidari har även kompetenser inom familjebehandling, barnets behov i centrum (BBIC), Sign of Safety, barnsamtal, våld i nära relationer, hedersproblematik, neuropsykiatriska diagnoser, sexologi, beroendeproblematik och Schematerapi. Bahar är grundare och verksamhetschef inom KBT Terapi Stockholm AB och har lång erfarenhet och jobbat som terapeut och familjerådgivare sedan år 2006.

Boka en tid hos Bahar Heidari direkt här: bahar@kbtstockholm.net